Bảng thông tin (Chalkboard) ghi đầy đủ các thông tin và thông tin của bé siêu đáng yêu. Giúp cho khách tham dự hiểu hơn về bé yêu cũng như giúp bạn lưu trữ những thông tin đáng nhớ và "không đụng hàng" của bé.

Hiển thị tất cả kết quả cho ""